Tıpkı Güzelliğin bakanın gözünde olması gibi; Dinleyicinin kulaklarında da Müzik   öyledir. Müzik türleri her kültürle sınırlı olmasına rağmen, bugün herhangi bir kültürün yalnızca kendi müziğini dinlediğini söylemek zordur. Müzik olgusu, dünyanın dört bir yanındaki insanların kalbi üzerinde çalar ve evrensel bir şarkı yaratır. Tasavvuf müziği doğu yarımkürede fırtına gibi esiyor; Hint Raagas Amerika’da dalgalar yaratıyor, Rap müzik Hint kalplerine yol alıyor. İnsanlarda sadece belirli bir müziği dinlemek için robotik bir trendle karşılaşana kadar – saf müzik, duygu dizelerini tökezlemeye ve bir füzyon yaratmaya devam edecektir. Batonu tespit etmek ve düşürmek ve dünya halklarını nasıl bir araya getirdiğini söylemek şimdilik zor.

Müzik tüm sanatların en temelidir. Müzelerde yaşamaz. Araba yıkarken, sokak kösesinde, salonlarda,kafelerde  her yerde bulabilirsiniz. Günlük hayatımızın bir parçası. Ve dahası temelde taaaa kalplerimizde ve ruhlarımızda yaşar ve nefes alır.