Aşı karşıtı hareket zihniyeti nereden geliyor, bu zihniyeti kim destekliyor ve insanlar bunun için ne düşünüyor?

36
4989

Her şeyden önce, Dünya Sağlık Örgütü anti-vaxxers terimini yani aşı tereddütünü, aynı  aşılama veya çocuklarının bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması konusunda isteksizlik veya retti olarak tanımlamış.Bu konu Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019’un ilk on küresel sağlık tehdidinden biri olarak ele alınmıştır.  Aslında, aşıları ve bu tür etiketleri sorgulayan insanlara karşı tutum, insanların aşıya, ön cephedeki doktorlara ve hemşirelere olan güvenini kaybetme nedeninin tam bir parçasıdır.

Gerçek şu ki, tüm insanlar farklıdır, tüm insanlar farklı risk seviyelerine sahiptir, tüm insanlar farklı risk toleranslarına sahiptir. İnsanlar her zaman risk konusunda anlaşamazlar.

Aşıların çok riskli olduğunu düşünen insanlar tüm dünya da alay konusu olur, azarlanır ve halkının gözünde küçültülür, aklı başında olmayanlar akıl yoksunu, mantıksız ve makul olmayan kişi olarak tanıtılır. Bunu yapanların ana fikri, aşıdan kaçınmanın riskten kaçınmayı red ederek dolaylı risk oluşturmalarıdır. Araştırmalar ve neticesinde öğrenilenlerle anlatıların dışında kalan görüşlere ve bilimsel bilgiye sahip olmalarıdır.

Ancak ana fikirin çevresinde gelişen bu anlatımlar, büyük ilaç şirketleri tarafından satın alınır ve parası ödenmesi sadakatin ne olduğunu sorgulatır. Büyük ilaç şirketleri, ana akım medya için reklam gelirlerine büyük katkıda bulunur ve ayrıca  birçok konuda kampanyaları ile miltonlarca liralık katkıda bulunur. Parayı elde tutanlar dağıtımını yaparken kendi fikirlerini anlatmaya hakim olurlar.

Ayrıca tıp fakültelerine fon sağlar ve kendi saflarından insanları işe alırlar. Büyük ilaç firmaları bilim adamlarrnın ödeneneklerini verirler, güvenliğin sözde doğrulandığı, genellikle yaptırım uyguladıkları aşılardan fayda sağlamanın yanı sıra aşı karlarından telif hakkı kazanmasını da tekli ederler. Bu derin bir çıkar çatışmasıdır. Hiç kimse etik ve ahlaki böyle bir durumu kabul edemez.

İnsanlar temelde aşı kavramından kuşku duymuyorlar. Aksine, çoğu insan aşı kavramının teoride doğru bir fikir olduğunu düşünmektedir. Kim çocuklarını, kendilerini ve insanları ölümcül bir şeyden korumak istemez ki?Ancak aşıların ETKİSİ ana sorun olarak kabul edilmez. Aşılar işe yarar ve hayat kurtarabilir olsa bile, bu mesele değildir. Asıl mesele aşı başarısızlığı ve güvenliği.

Özellikle aşılardaki bileşenleri, üretim sürecini ve kontaminasyon potansiyelini düşündüğünüzde. Sadece aşı eklerini okumak çoğu kişi için genellikle bir göz atmadır. Ancak daha önce belirttiğim gibi, riskten kaçınma bireysel olarak belirlenir ve bunedenle görecelidir.

Sayılar ne olursa olsun çoğu insan bazı şeylerden korkmaya devam edecektir. Paraşütle atlama gibi, bunu yapan insanların çoğu  düşmeyecek ve ölmeyecektir mesela. Genel olarak çoğu insan ölmez, bu yüzden nispeten güvenlidir, ancak insanlar bu gerçeğe bakılmaksızın dalmayı almaktan korkarlar. Çoğu insan ölmediği için bu durum herkesi güvende olduklarına ikna etmeyecektir.

Birisine risk değerlendirmesinin geçersiz olduğunu ve risk değerlendirmelerinin yerini alması gerektiğini söylemek saçma ve zalimdir.

Hemen hemen her ülkede nihai azınlık olan bireye garantiler verilir. Biz Cumhuriyet’iz ve gruplara veya çetelere değil bireylere hak veriyoruz. Bir bireyin, bir başkasının güvenliği veya iyiliği için çocuklarını riske atması veya feda etmesi beklenemez.

Daha iyi olanı belirtmek, aşılara kurban gidenlerin, gruba karşı korumanın maliyeti olduğunu, sosyalist ve / veya komünist bir zihniyet içinde düşündüklerini söylemenin bir yoludur. Biz kolektivist değiliz. Biz bir Cumhuriyetçiyiz. Azınlık hakları, çoğunluğun hakları kadar bireylerin hakları kadar önemlidir.

Yaralanan aşıyı denemek ve önemsizleştirmek bir hakarettir ve aşı hasarını reddetmek yüzünde bir tokat ve yaralarda tuzdur.  Aşı zedelenmesi gerçektir ve aşı zedelenmesi inkârcılık soykırımın inkârına benzer.

Sadece istatistiklere başvurmaya çalışmak ahlaksız bir utançtır. Aşılardan olumsuz etkilenecek olan toplumun önemsiz bir yüzdesi gibi şeyleri söylemeye çalışmak, ana noktayı kaçırmaktır. Yüzde 2 veya 3 gibi süper küçük bir yüzde olsa bile, riski azaltmaya çalışmak entelektüel olarak sahtekârlıktır. Neden? Çünkü kimse bu yüzdenin kim olacağını ve özellikle neden bunun olacağını bilmiyor.

Denemek ve sadece küçük bir yüzde olduğunu söylemek o ana noktayı tamamen kaçırmaktır. Aşı yaralanması geçiren bu insanlara toplum olarak bakmak için hiçbir çaba gösterilmemiştir.

Bu henüz bilime bile gelmiyor. Bir kurumun hem aşıları teşvik etmesi hem de aşı   güvenliğini savunması beklenemez.Durum olduğu gibi büyük bir çıkar çatışması. Aynı adiyede avukata benzer, hakim, savcı, savunucu ve şikayetçi olmalı. Bir güçler ayrılığı olmalı, ama yoktur.

Eğer aşıları teşvik eden bir işi olmayan fakat tek amacı aşı güvenliğini savunmak olan ayrı bir kurum mevcut olsaydı, muhtemelen antivaxx hareketi denilen şeyden daha az olurdu, ama bu kadar ihtiyaç duyulan bir kurumun yokluğunda vardır. Güçler ayrılığı ve bu zorunlu kurum biçiminin yokluğu ile antivaxx denilen hareketi yarattılar.

Ayrıca, güvenlik iddialarını doğrulamak ve doğrulamak için kabul edilen bilimsel metodoloji uygulayarak başarısız olurlar. Sadece etkinliğin validasyonundan tamamen ayrı olarak gerçekleştirilebilen güvenlik iddialarını doğrulamak için gerçek bilimin kabul edilen altın standartlarını kullanamamıştır.

Bir farmasötik ürünün altın standart validasyonu için gerekli olan, randomize çift kör atıl plasebo kontrollü güvenlik çalışmasıdır. Bu, aşıların ve bileşenlerinin güvenliğinin yanı sıra kombinasyon halinde aşıların ve bir bütün olarak tüm CDC çizelgesinin güvenliğini doğrulamak için tamamen yapılabilir.

Bu yöntemi insanlar üzerinde etik olarak kullanamazız, çünkü aşı etkinliğini doğrulamak için insanları canlı virüslere maruz bırakamazsınız. Ancak, randomize çift kör atıl plasebo kontrollü güvenlik çalışmasının kullanılması, güvenliği gerçekten doğrulamak için tamamen mümkündür ve gereklidir, ancak herhangi bir aşı için asla gerçekleşmemiştir.

Bu, aşıların gerçek güvenlik profillerinin prensipte pratikte çok daha az olduğu anlamına gelir. Aşıların güvensiz olması durumunda iyi şeyler söylemek, şimdiye kadar bildiğimiz anekdot için bir çağrıdır ve geçerli bir bilim değildir. Bu yüzden bilim yerleşmiş olmaktan başka bir şey değildir, aslında randomize çift kör atıl plasebo kontrollü güvenlik çalışmaları olmadan yerleşmekten çok uzaktır. Yerleşik bilim kavramı, bilimsel yöntemin anlaşılamamasına ihanet eder ve bilimsel değil, dogmatik bir kavramdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Aralık 2019’da Cenevre İsviçre’deki Küresel Aşı Güvenliği Zirvesi’nde bilmediğini itiraf ettiği şey, bu konuda menfaati olan herkesin kaşlarını yükseltmelidir.

Aşılar karıştırıldığında çapraz reaksiyon olup olmadığı hakkında hiçbir fikirleri olmadığını itiraf ettiler. Aşı adjuvanlarının uzun vadeli etkileri hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Aynı adjuvanın farklı antijenlere farklı ve bilinmeyen reaksiyonları olabileceğini, ayrıca adjuvanların farklı yaşlarda farklı ve bilinmeyen etkilere sahip olabileceğini itiraf ettiler. Aynı bilimin yeniden şekillenmeye devam edemeyeceğini ve insanların inanmaya devam etmesini bekleyemeyeceğini ve aşı biliminin yeterince sağlam olmadığını ve önemli ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini itiraf ettiler. Aşı hasarının izlenmesinin yetersiz olduğunu itiraf ettiler. Harvards bulgularına dayanarak, aşı yaralanmalarının% 1’inden daha azının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki VAERS’a bildirildiği ve diğer birçok ülkede de bir sorun olduğu bilinmektedir. Doktorların ve hemşirelerin aşılar konusunda yarım günden az bir eğitim aldıklarını itiraf ettiler.

Tabii ki bu berbat bir durum.

Aşı güvenliği konusunda gerçek bir fikre sahip olmak için randomize çift kör eylemsiz plasebo kontrollü güvenlik çalışmalarına ihtiyaç vardır. Tartışmaları bir kez ve herkes için sonlandırmak için çalışma türüne ihtiyacımız var. Tamamen aşılanmış ile tamamen aşılanmamış karşılaştırmak ve arasındaki her şeyi karşılaştırmak. Bu çalışma, büyük ilaç ve yakalanan tüm ajanslar tarafından sistematik olarak önlenmiştir. Tartışmanın sona ermesini istemiyorlar çünkü kar için iyi gitmeyecektir.

Bunun yerine mümkün olduğunca az taşla çok sayıda kuşu öldürmeye çalışırlar. Onlara karşı kanıtlardan kurtulacaklar ve kendilerini aşılanmamış popülasyondan kurtaracaklardı, böylece bu tür karşılaştırmalar asla gerçekleşmeyip onları mahvedemezdi.

 Sağlık sonuçlarını DTP bağlamında aşılanmamışlar ile karşılaştırmıştır. Difteri, tetanoz ve boğmacadan korunurken bu aşı ile aşılananlar, diğer nedenlerden ölme olasılığının 5 ila 10 kat daha fazla olması pahasına böyle bir koruma kazanırlar. DTP, onu almayanlara, yani aşılanmamışlara göre, önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm oranı sağlar.

Kızamık ve boğmaca aşıları ve diğerleri aşılanmış asemptomatik taşıyıcılar oluşturur. Aşılanmış olmalarına ve bebekleri ve bağışıklığı zayıflamış olanların yanı sıra aşılamayanları ve genel olarak aşılanmayanları enfekte etseler bile enfekte olabilirler.

Kızamık aşısı 2 ila 4 yıl içinde başarısız olabilir ve azalır. Aşılanan kızamıkların% 63’ü aşılanmamış olana göre 14 kat daha fazla kasılma oranına sahip kızamık ile enfekte olabilir. Bu aşılanmış asemptomatik taşıyıcılar başkalarını enfekte eder ve hiçbir belirti göstermedikleri için hiçbir uyarı vermezler, ancak virüsü masumlara iletebilirler. Bu, birkaç yıl önce Grönland’daki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre.

Boğmaca aşısı bile bağışıklık kazandırmaz, sadece semptomları maskeler. Hala virüsü tamamen kapatabilir ve başkalarına bulaşabilir ve hatta bilmeyebilirsiniz.

Bu tür bilinmeyen aşılar zorunlu tıbbi prosedür olarak değil, bir seçenek olarak kalmalıdırlar.

Farklı insanlar farklı risk değerlendirmelerine sahiptir ve aşılar birçok dönemin gözünde yeterince güvenli değildir.

36 YORUMLAR

 1. I was wondering if you ever thought of changing the structure of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 2. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for
  me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|
  I couldn’t resist commenting. Very well written!|
  I’ll immediately snatch your rss feed as I can’t to find your e-mail
  subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any?
  Please let me recognize so that I may subscribe. Thanks.|
  It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to
  suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to
  this article. I want to read even more things about it!|
  It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have learn this put up and if I could I desire to
  recommend you some interesting issues or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.

  I wish to learn even more things approximately it!|
  I’ve been surfing online more than 3 hours as of late, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did,
  the net can be a lot more useful than ever before.|
  Ahaa, its fastidious dialogue regarding this paragraph here
  at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this
  place.|
  I am sure this post has touched all the internet
  visitors, its really really pleasant post on building up new web site.|
  Wow, this article is good, my sister is analyzing such things, therefore I am going to tell her.|
  Saved as a favorite, I love your website!|
  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the site is also very good.|
  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I
  may revisit once again since i have saved as a favorite
  it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
  continue to help other people.|
  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say you’ve done a great job with this. Additionally,
  the blog loads very fast for me on Internet explorer.
  Superb Blog!|
  These are genuinely wonderful ideas in about blogging.

  You have touched some fastidious points here. Any way keep
  up wrinting.|
  I enjoy what you guys are usually up too.

  This kind of clever work and reporting! Keep up the wonderful works guys I’ve added you
  guys to my own blogroll.|
  Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with
  us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Exceptional blog and outstanding design.|
  I really like what you guys tend to be up too.
  This kind of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you
  guys to blogroll.|
  Hi would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your
  layout seems different then most blogs and I’m looking for
  something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|
  Hi there would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers
  and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you
  suggest a good internet hosting provider at a reasonable price?
  Thanks, I appreciate it!|
  I really like it when folks come together and share ideas.
  Great site, continue the good work!|
  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you!

  By the way, how can we communicate?|
  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The
  text in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with
  web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue
  resolved soon. Thanks|
  This is a topic which is close to my heart…
  Best wishes! Where are your contact details though?|
  It’s very straightforward to find out any matter on web as
  compared to books, as I found this article at this web page.|
  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d
  like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it improve over time.|
  Hi! I’ve been reading your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
  Just wanted to mention keep up the great work!|
  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I love the info you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!|
  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the e-book in it or something.
  I believe that you can do with a few % to force the message house a little bit, but other than that, this
  is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.|
  I visited many websites however the audio quality for audio songs
  existing at this web page is actually marvelous.|
  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you
  can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so
  any support is very much appreciated.|
  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the largest changes.
  Thanks a lot for sharing!|
  I truly love your website.. Pleasant colors & theme.
  Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning
  to create my own site and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named.

  Thank you!|
  Hello there! This article couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept preaching about this. I will send
  this information to him. Fairly certain he will have a
  very good read. Many thanks for sharing!|
  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and
  design. Superb choice of colors!|
  There is certainly a lot to find out about this subject.
  I love all of the points you’ve made.|
  You’ve made some really good points there. I looked on the web to find out more
  about the issue and found most people will go along with your views on this web site.|
  What’s up, I log on to your new stuff like every week. Your writing style is witty, keep up
  the good work!|
  I simply couldn’t leave your site before suggesting that I really loved the standard info an individual provide on your visitors?
  Is going to be again continuously to investigate cross-check new posts|
  I want to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little
  bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you
  post…|
  Hello, just wanted to say, I loved this blog post. It was helpful.
  Keep on posting!|
  Hi there, I enjoy reading all of your article.

  I wanted to write a little comment to support
  you.|
  I every time spent my half an hour to read this blog’s posts daily along with a mug of coffee.|
  I every time emailed this weblog post page to all my contacts, as if like to read it then my links will too.|
  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there
  a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!|
  Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through many of the posts I
  realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|
  Great work! This is the type of info that should be
  shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this post upper!
  Come on over and seek advice from my website . Thank you =) https://bursafirsat.com

 3. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no
  coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 4. Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your wordpress site is very sleek – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my site –also built in wordpress like yours– but
  the theme slows (!) the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for “bursafirsat” on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during
  the coronavirus scare!

 5. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am glad to express that I’ve a very excellent
  uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I so much surely will make certain to don?t
  omit this website and give it a look on a constant
  basis.

 6. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally,
  if all site owners and bloggers made good
  content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|
  I couldn’t resist commenting. Well written!|
  I will immediately seize your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me know in order that I may
  just subscribe. Thanks.|
  It’s appropriate time to make some plans for
  the future and it’s time to be happy. I’ve read
  this post and if I could I desire to suggest
  you few interesting things or tips. Perhaps you could write
  next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|
  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may just I wish to counsel you few interesting issues
  or suggestions. Perhaps you could write subsequent
  articles referring to this article. I desire to read more things approximately it!|
  I have been surfing online greater than three hours these days, yet I by no means found any fascinating article like yours.
  It’s beautiful value enough for me. Personally, if all website owners
  and bloggers made just right content as you probably did, the
  net will likely be much more useful than ever before.|
  Ahaa, its good dialogue regarding this article here at this web site,
  I have read all that, so now me also commenting here.|
  I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really good
  post on building up new blog.|
  Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing
  such things, thus I am going to inform her.|
  bookmarked!!, I like your blog!|
  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of the site is really good.|
  Hi, I do believe this is an excellent web site.

  I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to help other people.|
  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times
  it’s very difficult to get that “perfect balance”
  between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a awesome job
  with this. Also, the blog loads extremely quick for me
  on Internet explorer. Excellent Blog!|
  These are truly enormous ideas in about blogging. You have touched some fastidious
  things here. Any way keep up wrinting.|
  I really like what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the
  superb works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.|
  Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I
  came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and great design and style.|
  I love what you guys tend to be up too. This sort
  of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve
  incorporated you guys to our blogroll.|
  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|
  Hey there would you mind letting me know which
  webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must
  say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?

  Cheers, I appreciate it!|
  I like it whenever people get together and share ideas.

  Great website, stick with it!|
  Thank you for the auspicious writeup. It in fact
  was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how can we communicate?|
  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the
  screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something
  to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks|
  This is a topic that’s near to my heart… Thank you!
  Exactly where are your contact details though?|
  It’s very straightforward to find out any matter on web as compared to
  textbooks, as I found this paragraph at this website.|
  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop
  over time.|
  Hola! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage
  to go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to mention keep up the
  good work!|
  Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch
  break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!|
  Its like you learn my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something.
  I feel that you could do with a few p.c. to pressure the message house a little bit, but instead of that, that
  is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|
  I visited several websites but the audio feature for audio songs current at this web site is truly fabulous.|
  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?

  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much
  appreciated.|
  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes that will make the most important changes.
  Thanks for sharing!|
  I seriously love your blog.. Excellent colors & theme.

  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping
  to create my own site and would love to know where
  you got this from or what the theme is named. Many thanks!|
  Hello there! This post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I will send this
  article to him. Pretty sure he will have a great
  read. Many thanks for sharing!|
  Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different
  topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of
  colors!|
  There is definately a lot to know about this topic.
  I like all the points you have made.|
  You’ve made some decent points there. I checked on the internet to find out more about
  the issue and found most people will go along with your views
  on this website.|
  Hi there, I check your new stuff daily. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!|
  I just could not depart your website before suggesting that I actually enjoyed the usual information a
  person provide for your guests? Is gonna be back regularly
  to check up on new posts|
  I needed to thank you for this excellent read!!
  I absolutely enjoyed every little bit of it. I’ve got
  you book-marked to check out new stuff you post…|
  Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post.
  It was helpful. Keep on posting!|
  Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.|
  I always spent my half an hour to read this blog’s articles daily along with a mug of coffee.|
  I for all time emailed this website post page to all my associates, for the reason that if like
  to read it next my links will too.|
  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!|
  Howdy! I could have sworn I’ve visited this blog before
  but after browsing through a few of the articles I realized
  it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking
  back frequently!|
  Wonderful work! That is the type of info that should be shared around the net.

  Disgrace on Google for not positioning this post upper!

  Come on over and visit my web site . Thanks =) https://www.bursafirsat.com

 7. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your blog. It appears as if some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Thanks|

 8. Hi,

  Appreciate the great article. It includes all aspects.
  The top part often is the diversity in thinking.
  It’s not simply a skeletal frame however, this issues “got beef on her bones.”

  Very interesting through.. You accomplish that.
  Not only in the body but throughout..

  Can’t delay to read the remainder of this blog.
  I’m sure it will likely be just like this
  post.

  I absolutely thank you for opinions and also writing!.